تیوال | گروه همیاری درباره نمایش چشم به راه میرغضب: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۶ تا سه
S3 : 07:03:11
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۶ تا سه شنبه ۲۸ خرداد، به نویسندگی، کارگردانی حسین کیانی و با بازی علی سلیمانی، سیروس همتی، مجید رحمتی، وحید نفر، سهیل ملکی، فردا (پنجشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
رضا غیوری این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید