تیوال | سمانه درباره نمایش مختلف الاضلاع: خیلی خوب و جذاب و بدیع بود. من از بخش هیتلر خیلی خوشم
S2 : 10:17:19
سمانه
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
خیلی خوب و جذاب و بدیع بود. من از بخش هیتلر خیلی خوشم اومد .بازی خانم حجار برام جالب توجه بود . بازی آقای فلاح هم که نگم براتون، چون من آقای فلاح رو خیلی دوستشون دارم رفتم این نمایشو ببینم . فقط تایمش بده خیلی و نورپردازی بسیار بد بود.اما در کل دوستش داشتم و اگه تایمش عوض بشه ی بار دیگه میرم میبینم