تیوال | سمانه درباره نمایش تراس: صحنه ای برای نمایشه روابط آدما که منو خیلی تحت تاثیر
S2 : 09:56:28
سمانه
درباره نمایش تراس i
صحنه ای برای نمایشه روابط آدما که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. با اینکه تایم زیادی نداشت ولی به خوبی با جزییات زندگی و شخصیت هر آدمی آشنا میشین و دنبالشون کشیده میشید. راستش دلم سوخت برای همشون بخصوص مادلن. ولی نمایش بسیار خوب و عالی و کاملی بود. کلی هم خندیدیم از دست خانم املاکی و اون مرد جوان. راستی، از دیدن خانم سپاه منصور خیلی ذوق زده شدم . من که لذت بردم و پیشنهاد میکنم از دست ندید