تیوال | *مریم* درباره نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟: اجرای چنین نمایشهایی قطعا حاصل مدتها تمرین و تلاش گروه
S2 : 10:10:11
*مریم*
درباره نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟ i
اجرای چنین نمایشهایی قطعا حاصل مدتها تمرین و تلاش گروه هست. بنظرم هم ریتم خوب بود و هم طراحی کار.
قطعا یه سری ایرادات هم وجود داره که با تلاشهای بیشتر، حل خواهد شد
فقط یه خواهش دارم، با توجه به کوچک بودن سالن انتظامی و نزدیک بودن تماشاگران به صحنه، استفاده از نورهای لیزری ممکنه برای بعضی افراد آزاردهنده باشه، مثلا برای افرادی که بیماری صرع دارن
فکر میکنم بهتر این موضوع در برگه نمایش و یا حداقل پیش از اجرا تذکر داده بشه
سالها پیش در تاترشهر یکی از تماشاگران به این دلیل تشنج کرد و این ترس همیشه با منه که نکنه این اتفاق تکرار بشه