تیوال | *مریم* درباره نمایش ماجرای عجیب سگی در شب: تبریک میگم به کارگردان جوان این کار فکر نمیکردم اینقدر
S3 : 07:13:39
تبریک میگم به کارگردان جوان این کار
فکر نمیکردم اینقدر راضی از سالن بیرون بیام
خدا رو شکر مریم خانم دوست داشتین
خلاق و جذاب بود
۲۶ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید