تیوال | ایلیا شمس درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان: سلام به همه دوستان عزیز و‌ گرامی تیوالی نمایش ما از
S2 : 03:48:45
سلام به همه دوستان عزیز و‌ گرامی تیوالی
نمایش ما از امروز شروع‌ میشه و گروه اجرایی کلی با انرژی و با آمادگی‌ کامل امروز روی صحنه میره...منتطر دیدارتون هستیم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید