تیوال | پارسا یزدی درباره نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟: نمایشی خوب از نسلی جوان و دارای ابتکار. جذابیت کار
S3 : 13:15:29
نمایشی خوب از نسلی جوان و دارای ابتکار. جذابیت کار از آن جهت دو چندان است که کار ریشه در فرهنگ و ادب پارسی دارد و بر خلاف سنت نقالی و پرده‌خوانی که برای داستان‌گویی شاهنامه از قدیم مرسوم است؛ از اجرای نمایشی و هنر تیاتر بهره برده شده است. بازیها بی‌نظیر است و حرکات نمایشی و بدن بازیگران همچون سرمنشا هنرمندانی با کوله‌باری از سالها تجربه نمایشی بر صحنه نمایش سیال‌وار در جریان است. موسیقی حماسی کار جانی و جلایی بر روح تماشاگر می‌نشاند و عجب با واگویه فرهنگی که با آن روبرو هستیم عجین شده است. نمایش بی‌ادعا است و بری از چینشهای پیچیده و گاه زیاده از حدِ طرح صحنه نمایش می‌باشد و به مقدار نیاز و به خوبی هم از سکوهایی برای اجرا بهره برده شده است و هم از تابلوهای سنتی شاهنامه در انتهای نمایش. تنها ایراد کار شاید شفاف نبودن نقشها و عقب ماندن گاه به ... دیدن ادامه » گاه تماشاگر از سرعت سیر داستان و بازیگران باشد و آن هم ریشه در نوع نقلی دارد که خوانش چندباره و بر صبر آن نیز برای خیلی از مخاطبان دشوار است؛ درک شعر غنی پارسی و در جریان داستان نمایش قرار گرفتن برای هر مخاطبی آسان نیست و ایشان گهگاه از روند داستان عقب می‌ماندند و این دشواری می‌توانست به تقلید از نقالان قهوه‌خانه‌ای با ترکیب نثر و نظم در حین اجرا، بهبود یابد. در مجموع من عاشق هنری شدم که تماشا کردم و مبهوت تسلط و اجرای خوب بازیگران که چه خوب ریشه‌های فرهنگیمان را به تصویر درآورده و بر جانمان نشاندند. تماشای این نمایش، قویا پیشنهاد می‌شود، و معتقدم که این قول از هنر جایش خیلی روی صحنه نمایش خالی است.