تیوال | سیدمحمدعلی ابطحی درباره نمایش عروس مردگان: نمایش بیشتر چشم نواز بود. همه چیزش از سالن تا دکور
S2 : 15:07:45
نمایش بیشتر چشم نواز بود. همه چیزش از سالن تا دکور فوق العاده لاکچری بود. داستان قدیمی اش را هم خوب بازسازی کرده بودند.بازیها پر جاذبه بود. صدا خیلی خوب نبود.آن قدر زیادی لاکچری بود که دیگر رنگ و بوی تاتر نمی داد.جشن در اسپیناس برگزار کنند بهتر از تاتر است. والا به مولا
مزسی از دغوتشان
۲۹ خرداد ۹۸