تیوال | علی عبداللهی درباره نمایش کرونوس:
S3 : 12:02:46
قربون شما برم آقای صفری جان
همین :)
بزرگوارید برادر
۳۱ خرداد
علی جان!!!!!!
اشک،افتادن،چشم...
علی جان!!!!!!
به کدامین گناه؟
۰۱ تیر
دایه جان می‌دونم دوس نداشتی :(( چیکار کنم دیگه..عذر مرا بپذیر
۰۲ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید