تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه خشم و هیاهو: مضمون و نحوه ی اجرای کارها بسیار عالی و قابل تحسین
S3 : 12:56:05
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه خشم و هیاهو i
مضمون و نحوه ی اجرای کارها بسیار عالی و قابل تحسین ،با سپاس فراوان از آقای علی خالق...فقط نورپردازی سالن گالری ثالث قدری مشکل داشت.
امیر مسعود این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید