تیوال | پارسا یزدی درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: نمایشی خوب در یک سونای خشک! از فرشاد هاشمی متشکرم
S3 : 02:55:45
نمایشی خوب در یک سونای خشک!
از فرشاد هاشمی متشکرم برای این نمایش خوب. البته اگر از نمایشهایی که صحنه تقریبا خالی است و بازیگران به جز شلوار جینشان طراحی لباس خاصی ندارند خوشتان نمی‌آید؛ احتمالا این نمایش جذابیتی برایتان نداشته باشد. اما برای من داستان و متن نمایش بیشتر از هر چیزی جذابیت داشت. موضوعاتی تاثیرگذار، پر از بیان واقعیاتی از امید و ناامیدی، پر از تحریک احساس و قلقلک دادن وجدان و اراده، و البته بیانی با فاصله بسیار بهتر از زبان بدن بازیگر. با همه این نقاط قوت اما برایم آخرین پرده از اجرا ضعیف‌ترین بخش کار بود چرا که نه ارتباط خوبی با تماشاگر برقرار می‌شد و نه شوخیها با اینکه محتوای مفهومی قوی داشت، تاثیری موثر بر مخاطب می‌گذاشت.
در مجموع؛ تماشای این نمایش خوب را در سونای نوفل لوشاتو؛ قویا پیشنهاد می‌کنم. می‌ارزد که گرمای سالن را ... دیدن ادامه » یک ساعت تحمل کنید و هنر فرشاد را ببینید.