تیوال | افسان: سلام، من یک بلیط کنسرت شهر خاموش برای 6 تیر ردیف 4
S3 : 14:20:38
سلام، من یک بلیط کنسرت شهر خاموش برای 6 تیر ردیف 4 دارم که متاسفانه به دلیل مسافرت نمی توانم بروم با هر روزی اونو در سالن اصلی عوض میکنم. لطفا اگر ممکنه به من خبر بدهید.
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید