تیوال | فرشته درباره نمایش عاشقانه‌های خیابان: پنجشنبه شب عاشقانه های خیابان رو تماشا کردم چند تا
S3 : 01:36:14
پنجشنبه شب عاشقانه های خیابان رو تماشا کردم
چند تا نکته ای که بنظر من رسید و البته در تعدادی از کامنتهای دوستان تیوالی هم به اونها اشاره شده بود

اول اینکه بیش از حد ظرفیت بلیط فروخته بودن و کلا چیدمان و طراحی زمین نشستن ایده خیلی خوبی نبود؛ میشد همین کار رو روی صندلی هم تماشا کرد و بلکه ساختاری شبیه مترو را بهتر به تماشاگر القا کرد چون کار فاقد طراحی صحنه بود ...
چون با این وضعیتی که ما مواجه شدیم ، به قول یکی از دوستان بیشتر به ذهن این نکته خطور کرد که این شیوه صرفا بابت فروش بلیطهای بیشتر بوده باشد !!!!!!چون واقعن کنار هم نشستن با اون حجم از جمعیت برای ما به سختی امکان پذیر شد ...

دوم اجرای موسیقی که اصلن طبق تبلیغات پیش نرفت و تنها سه -چهار دقیقه از کل نمایش را پوشش داد...

سوم بازی ها بود و تعامل با تماشاچی ها که در این بخش خانمها قوی تر بودن

نکته ... دیدن ادامه » آخر به نظرم نمایشنامه کار و بخش اصلی است که در این قسمت هم بنظرم خیلی از موضوعات بدون نتیجه در پایان رها شدند که شاید بر میگردد به زمان کوتاه و حجم پراکنده مطالب که در بطن کار سعی شده بود جسته و گریخته به همگی اونها پرداخته بشود.اما در مجموع باز هم کاری هست که بشه رفت دید و ساعتی با دوستان خوش بود هرچند با شوخی های سطحی....