کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شیرین درباره نمایش مختلف الاضلاع: <<تئاتر غلط کرده که پیشرفت کرده. اگه پیشرفت کرده بود که شما اینق
S3 : 22:46:12 | com/org
شیرین
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
<<تئاتر غلط کرده که پیشرفت کرده. اگه پیشرفت کرده بود که شما اینقدر متن های ما رو انگولک نمی کردید!>> نمی دونم نظر بقیه در این مورد چیه ولی من شخصا با این دیالوگ نمایش خیلی موافق بودم و از این دست بردن های بیش از حد در متن نویسندگان بزرگ خیلی بیزارم. خصوصا دست بردن در متن های شکسپیر و مخصوصا دست بردن در متن هملت!
و مخصوصا تو دیالوگ‌ها و مونولوگ‌های شخص هملت!
۱۰ تیر ۱۳۹۸
دقیقا !!
۱۰ تیر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید