کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شیرین درباره نمایش مختلف الاضلاع: ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشی
S3 : 21:37:16 | com/org
شیرین
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشید.(فرانسیسکو گویای نقاش خطاب به کشیش)
و من سردرگم مانده ام که کدام یک شیطان است؟
یکی یا هردو؟
۱۰ تیر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید