تیوال | رضا بهکام درباره نمایش عزازیل: <وقتی بخوای نقش خدا رو بازی کنی باید شیطان رو خوب
S3 : 19:01:12
رضا بهکام
درباره نمایش عزازیل i
<وقتی بخوای نقش خدا رو بازی کنی باید شیطان رو خوب بشناسی>

موجز می نویسم...
این اجرا در هسته خود یک تلاشی (فیوژن) کامل است.

ایده،بازی ها،طراحی صحنه،نور،موسیقی و کارگردانی >> درخشان
و ساختمان متن >> عالی

و مهم تر از همه حال دگرگون پس از اتمام نمایش...

امتیاز کامل ٥ از ٥