آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مهدی حسین مردی درباره نمایش بانوی آوازخوان: عشق و جنگ پدیده ای شبیه به همزاد انسانند ،، جنگ زاییده ی هراس درونی بش
S3 : 21:20:07 | com/org
عشق و جنگ پدیده ای شبیه به همزاد انسانند ،، جنگ زاییده ی هراس درونی بشریت از نابودی است و عشق جزِ لا ینفک ذات انسانی، که به واسطه تعامل و ارتباط ظهور میکند . خشونت نمود خلا عشق در وجود انسان است...
با دیالوگ میتوان جنگ را به واژه ای متروک بدل ساخت و به سمت عشق حرکت کرد
نمایش چطور بود آقامهدی؟
۱۱ تیر ۱۳۹۸
سپاس خانم مقدم؛ بله متوجه این رویه نامتعارف شدم اخیراً و مرسی از توجهتون.
۲۵ تیر ۱۳۹۸
این تاتر بینظیر بود....
تا کی ادامه پیدا میکند. من حتما مصرم که مجددا به تماشایش بنشینم
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید