تیوال | شکوه حدادی درباره مستند همراه با باد:
S3 : 02:32:52
" کیارستمی ی تکرار نشدنی "