تیوال | شکوه حدادی درباره مستند همراه با باد:
S2 : 07:19:21
" کیارستمی ی تکرار نشدنی "