کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضا مرشد درباره نمایش عزازیل: در تبلیغ هایش امده که عزازیل یعنی اولین شیطان. اما من می‌گویم این خود
S3 : 00:43:07 | com/org
رضا مرشد
درباره نمایش عزازیل i
در تبلیغ هایش امده که عزازیل یعنی اولین شیطان.
اما من می‌گویم این خود فرشته مرگ بود. آخرین شیطان
فرشته‌ای مه بعد از دیدنش دیگر جانی برای گفتن نداری!
کار عاری از خطا نبود
نباید هم باشد ... مگر سپهر کار چندمش است!؟
من این گروه را تقریبا می‌شناسم و می‌دانم که تماما حرفه‌ای هستند.
اما برای نوشتن از این کار همین بس که در نیمه اول از فرط هول و بند امدن نفس جرات خوردن آب هم نداشتم، با این که بطری در دستم بود...
اما در نیمه دوم به من اجازه داد تا لحظه‌ای نگاهش نکنم... اما بقول خود نویسنده و کارگردان ان نیمه دوم همان قدر لازم بود که نیمه اول !
عزازیل را ببینید چون او جرات خطر کردن داشته است.
پس شما هم اگر اهل بازی و خطر باشید قبولش می‌کنید! منتهی اگر باشید...
چه کامنت جذابی نگاشته‌اید. شاید این هفته تماشا کردم.
۱۳ تیر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید