تیوال | علی همدانی درباره نمایش پا: ۱- اینکه "نوید محمد زاده تهیه کنندشه، پس خوبه"
S3 : 02:43:31
علی همدانی
درباره نمایش پا i
۱- اینکه "نوید محمد زاده تهیه کنندشه، پس خوبه" جمله درستی نیست.
۲- کارهای ایشون رو باهم مقایسه نکنید.
امضا "پا"