کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سید محمد حسین شرافت مولا: بسمه تعالی در وصف نور خرابات شام حضرت رقیه
S3 : 11:05:36 | com/org

بسمه تعالیدر وصف نور خرابات شام حضرت رقیه (ع)چه زیبا حسین (ع) را
تکرار می کنی
و در خرابه ی خروشان سرخ
به شیعه ,
درس عاشقی می دهی
و ایثار حرم سرخ تو
در دمشق خون ,
به مظلومان
عشق شهادت می دهد
و شاعران حیران را ,
عاشق کردی
و در قافله ی غصه ها
با لبان زخمی
نور حسین (ع) را
آیینه وار درخشیدی !

سید محمد حسین نورانی۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید