تیوال | وحید عمرانی: گوسفند نمی‌داند که قصاب چرا با او چنین می‌کند تنها
S3 : 21:51:20
گوسفند نمی‌داند که قصاب
چرا با او چنین می‌کند
تنها به ناچار
تسلیم می‌شود و جان می‌دهد
اما سرنوشت انسانی که
ظالم را می شناسد
ستم را می‌بیند
و سکوت می کند
فقط مرگ نیست
تحقیر است
و شرفی گمشده
که تا ابد باید
در بیابان‌های بی پایان شرم
به دنبالش سرگردان باشد.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید