تیوال | امیر مسعود درباره نمایش مرد بالشی: اجرای مرد بالشی به سبک کمدی که بنظر می رسید تماشاگران
S2 : 18:31:36
امیر مسعود
درباره نمایش مرد بالشی i
اجرای مرد بالشی به سبک کمدی که بنظر می رسید تماشاگران از شوخی ها کلی لذت بردند!!
داستان سرای های طولانی آقای سرابی که خسته کننده میشد
دکور حرفه ای وفکر شده. ونورپردازی خوب بود