آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | قاصدک: همیشه فکر میکردم یه آدم از گرسنگی و تشنگی میمیره ولی... امروز به این
S3 : 11:59:21 | com/org
همیشه فکر میکردم یه آدم از گرسنگی و تشنگی میمیره
ولی...
امروز به این رسیدم که هیچی نمیتونه یه آدم رو زنده زنده دفن کنه
نه گرسنگی
نه تشنگی
نه تنهایی
و نه حتی نداری...
اما دروغ و خیانت چرا
قشنگ متلاشی میکندش
....

از: ...