تیوال | Amir Parsa درباره نمایش مرد بالشی: امشب این کارو دیدم و فضای کار بسیار مناسب بود دو تا
S2 : 14:17:46
Amir Parsa
درباره نمایش مرد بالشی i
امشب این کارو دیدم و فضای کار بسیار مناسب بود دو تا نکته عرض کنم : صندلی جلوی ما یک خانم و آقا بودن با یک پسر بچه نهایتا شش ساله که چند بار از ترس رفت در بغل پدرومادرش و در صندلی پشت ما دوخانم بودن که از اول تا آخر نمایش با هم و با تلفن همراه صحبت کردند و یه اعتراض کسی توجه نکردند این یعنی حق کسی که هزینه کرده و میخواد چند دقیقه یکارو ببینه رو خوردن واقعا واقعا متاسفم