تیوال | امیر بنکدار: قلمت را به خواب ببر کاغذ را یتیم کن بگذار دستهایت
S2 : 05:20:30
قلمت را به خواب ببر

کاغذ را یتیم کن


بگذار دستهایت بشنود
چشمهایت بشنود
لبهایت بشنود


امشب سکوت را می‌نویسم برای تو

برای تو که نیستی بین دستهایم
بین دستهایت
بین لبهایم

نیستی ... دیدن ادامه »معتادم به هستی‌ت
به نیستی‌ت گرفتار


(امیر ب)
محمد لهاک (آقای سوبژه)، رعنا* و امید درویش زاده این را امتیاز داده‌اند
زیبا و عاشقانه
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید