کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نرگس درباره مستند در جستجوی فریده: فکر نمیکردم یه مستند انقدر بتونه اشک من رو در بیاره... هیچوقت نفهمیدم
S3 : 11:58:06 | com/org
نرگس
درباره مستند در جستجوی فریده i
فکر نمیکردم یه مستند انقدر بتونه اشک من رو در بیاره...
هیچوقت نفهمیدم کی و کجا عاشق این خاک شدم و مهاجرت کردن شد کابوس زندگیم.این فیلم حس تعلق رو به خوبی بیان کرد.حسی که برای توضیح دادنش کلمات نمیتونن کمکی کنن.واقعا زیبا ساخته شده بود و تاثیرگذار