تیوال | کیکاوسی نژاد: پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند روانشناسان
S3 : 05:44:14
پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند
روانشناسان فالگیر شده بودند
فالگیرهایمان تم روانشناسی گرفته بودند
مرد بقال از من پرسید
چند من خربزه می خواهی؟
من به او گفتم
پیدا کن پرتغال فروش را ...


#طنز سیاه اجتماعی
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
خیلی زبا و دلنشین دست شما درد نکند.
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید