تیوال | آرزو نوری:
S2 : 06:45:05
چراغ دلت را روشن کن
تاریکی در راه است
سلام
--------
وقتی شمع رخت
تابان
وقتی آتش دل
سوزان
شب هر چه تاریکتر
بهتر

سید
۲۴ تیر
سلام

بسیار موجز و مفید و عالی
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید