تیوال | گروه همیاری درباره نمایش الیزابت باتوری: به آگاهی می‌رسد ساعت اجرای این نمایش در سه روز نخست
S3 : 11:31:57
به آگاهی می‌رسد ساعت اجرای این نمایش در سه روز نخست از سه‌شنبه ۱ تا پنجشنبه ۳ مردادماه به ۱۸:۰۰ تغییر داده شده و اجرا در سالن ارکیده خواهد بود.
خریداران محترم این سه روز می‌توانند با بلیت پیشین در این ساعت به گیشه سالن مراجعه نمایند. همچنین در صورت عدم امکان حضور در این ساعت برای جابجایی یا لغو بلیت خود لطفاْ درخواست خود را از طریق ایمیل به پشتیبانی تیوال ارسال و یا با شماره ۶۶۱۷۶۶۳۷ تماس بگیرید.
مرضیه ذکیانی و atiye abbasi این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید