تیوال | وحید عمرانی: ببخش ای شاه گوهرپاش، باران! به رقص خارها شاباش، باران! چه
S2 : 23:57:22
ببخش ای شاه گوهرپاش، باران!
به رقص خارها شاباش، باران!

چه خشکیده لبان تفتۀ دشت
بر این تشنه ترک ها کاش باران ...
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید