تیوال | زهره مقدم درباره مستند قاضی و مرگ: چرا تعداد اکران هاش این ماه انقدر کمه! فقط یک ساعت
S3 : 03:45:35
زهره مقدم
درباره مستند قاضی و مرگ i
چرا تعداد اکران هاش این ماه انقدر کمه! فقط یک ساعت ۵ دیگه داره تو هفته اخر تیر. میدونید ماه دیگه این فیلم تو لیست هنر تجربه هست یا نه؟
فاطمه فریمانی این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
خانم مقدم
از مسئول سالن سینما فرهنگ. سه آقای احمدی سئوال کردم براتون گفتن در اکران ماه مرداد هم قراره باشه
۲۹ تیر
سالن فرهنگ ۳ رو چون خودش پیگیر درست کردنش.و مجوز هاش بوده روش خیلی تعصب داره
۳۰ تیر
گرفتم.. مرسی
۳۰ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید