تیوال | امیرمسعود فدائی درباره فیلم در سکوت: واقعاً بعضی فیلم‌های سینمای ایران به یک فراستی احتیاج
S3 : 15:50:09
واقعاً بعضی فیلم‌های سینمای ایران به یک فراستی احتیاج دارن که بشوردشون پهنشون کنه تو آفتاب؛ ماقبل فیلم... ماقبل مقوا...
نیلوفر ثانی، امیر مسعود، مهشاد و به آذین این را خواندند
محمد لهاک (آقای سوبژه) و نرگس این را دوست دارند
داستان دو خطیش بد نیستا... فیلم‌نامه و کارگردانی و بقیهٔ چیزاش افتضاحه...
۲۸ تیر
درود ب تو امیرمسعود
۲۸ تیر
درود بر تو بهزاد خان، کم پیدایی! پاشو بیا دورهمی‌ها رو.
۲۹ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید