تیوال | گروه جارچی درباره نمایش مرغ دریایی من: به آگاهی میرسانیم خرید بلیت خارج از ظرفیت روزهای آغازین
S3 : 22:03:39
به آگاهی میرسانیم خرید بلیت خارج از ظرفیت روزهای آغازین نمایش «مرغ دریایی من» به کارگردانی کیومرث مرادی و بازی شبنم مقدمی، امیرحسین فتحی و... هم اکنون در تیوال آغاز شد.
علی ژیان و محمد لهاک (آقای سوبژه) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید