تیوال | گروه همیاری درباره نمایش کوریولانوس: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۹ تا شنبه
S2 : 20:07:23
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۹ تا شنبه ۱۲ مرداد، به کارگردانی مصطفا کوشکی و بازی فاطمه اسدی، هدیه بختیاری، مهشاد پاکدامن و ... فردا (دوشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
حسین رحمانی این را خواند
صادق قدس این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید