تیوال | زهره مقدم درباره نمایش پپ: کاش می شد این نمایش به صورت تعاملی با تماشاگر هم اجرا
S3 : 10:14:42
زهره مقدم
درباره نمایش پپ i
کاش می شد این نمایش به صورت تعاملی با تماشاگر هم اجرا بره. ینی از خود تماشاگرها بشینن روی اون صندلی‌ها