تیوال | زهره مقدم درباره نمایش اتاق بی خوابی + اتاق پذیرایی: اتاق پذیرایی کار خوبی بود ولی اتاق بی‌خوابی بنظرم ضعیف
S3 : 05:38:12
اتاق پذیرایی کار خوبی بود ولی اتاق بی‌خوابی بنظرم ضعیف و بی مورد.
تعداد زیادی سکوت و تعلیق و کلوزآپ که چندتا دیالوگ بینش جاسازی شده.

امشب باز هم عکاس داشتید که روی کاغذ براش نوشتم و لطف کرد و کمتر عکس گرفت.
اسپیلیت مهرگان ظاهرا خراب شده صدای خررررچ خررررچ کلا پشت سر سی ثانیه یکبار تکرار میشد و خیلی آزاردهنده بود.
کارگردانی و بازی ها خوب بودند
دکور هم بنظرم خوب کار شده بود
ولی در روند و ریتم و موضوع و شروع و پایان بندی نمایشنامه چندان تحت تاثیر قرار نگرفتم.

۳۱ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید