آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | علی اعتمادی درباره نمایش مگس: انتخاب نمایشنامه بسیار ضعیف بود. انتظار من از نمایشنامه خارجی یک نمایش
S3 : 17:02:51 | com/org
انتخاب نمایشنامه بسیار ضعیف بود. انتظار من از نمایشنامه خارجی یک نمایشنامه گلچین شده است که تا حد محدودی با فرهنگ محلی تطبیق داده شده. نه اینکه به صرف خارجی بودن انتخاب بشه. شوخی ها بسیار سطحی و به هجو بیشتر شباهت داشت.
به صورت خلاصه خیلی ناامید شدم. امیدوارم کار های قوی تری از این تیم ببینیم.
صبا صالحیان، رضا تهوری و celine این را خواندند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید