تیوال | گروه جارچی درباره نمایش مرغ دریایی من: به آگاهی میرسانیم تعداد محدودی بلیت خارج از ظرفیت نمایش
S3 : 21:27:47
به آگاهی میرسانیم تعداد محدودی بلیت خارج از ظرفیت نمایش «مرغ دریایی من» هم اکنون در تیوال و گیشه تماشاخانه ایرانشهر برای تماشاگران عزیز فراهم شد.
علی ژیان این را خواند
محمد لهاک (آقای سوبژه) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید