تیوال | حمید بیکی درباره نمایش چشم به راه میرغضب: در یک کلام عااااالی بود. آخر داستان نقطه اوج داستانه
S2 : 03:03:14
در یک کلام عااااالی بود. آخر داستان نقطه اوج داستانه اونجایی که از میرغضب تعریف و تمجید میشه. حتما ببینید