تیوال | زهره مقدم درباره نمایش در میان آب ها: کارتون رو دوست داشتم. فقط اون عکس‌ها بعضی‌هاش خیلی
S3 : 13:21:28
زهره مقدم
درباره نمایش در میان آب ها i
کارتون رو دوست داشتم. فقط اون عکس‌ها بعضی‌هاش خیلی دردرناک بود که البته هدفتون هم انتقال همون درد بود. ولی قبلش بگید. شاید بعضی‌ها نتونن ببینن.