آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مارال بنی هاشمی: زنان وارثان مرگ تدریجی اند ؛ همیشه رفتن کسی لازم است ، تا مرگ ما زن
S3 : 13:02:48 | com/org
زنان وارثان مرگ تدریجی اند ؛
همیشه رفتن کسی لازم است ،
تا مرگ ما زنان در آینه ها طبیعی جلوه کند ؛
باید کسی باشد ، برود و
کاسه های آب هم از پس برگشتنش برنیایند ...

از: خود
حسام الدین حیدری و مریم عرفانیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید