تیوال | فرزاد جعفریان درباره نمایش همان چهار دقیقه: بنویس یونس، بنویس از چی بنویسم؟ از امیدی که نیست..
S3 : 03:45:50
بنویس یونس، بنویس
از چی بنویسم؟
از امیدی که نیست..