کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | قاصدک: چه کنم که توان از من می‌گریزد وقتی نام کوچک او را در حضور من بر ز
S3 : 01:22:43 | com/org
چه کنم
که توان از من می‌گریزد
وقتی
نام کوچک او را
در حضور من
بر زبان می آورند

"آنا اخماتووا"

از: انا اخماتووا
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید