تیوال | رها باصفا: *سامسارا یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه بیفته، اینه
S3 : 01:47:11
*سامسارا
یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه بیفته، اینه که یه خوابی رو تا صبح بارها و بارها و بارها و بارها به تکرار ببینی! توی چرخه ی فاجعه بار ناخودآگاهت که معلوم نیست چرا روی یه نقطه گیر میکنه اسیر میشی و حتا نمی تونی بیدار شی...!
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
من دچار این خواب ها بودم؛ خودم را ویران کردم و دوباره ساختم و از دستشان خلاص شدم.
۲۰ مرداد
پس درست شدنیه؟!
۲۶ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید