تیوال | ش.ب درباره نمایش آئورا: سلام اجرای عزیزان جوان بسیار عالی بود و مشکلی که در
S3 : 08:05:08
ش.ب
درباره نمایش آئورا i
سلام اجرای عزیزان جوان بسیار عالی بود و مشکلی که در مورد سوار شدن صدای نواختن ها و همسرایی بر روی صدای دیالوگ هنرمندان تک گو اشاره شده بود،بسیار کم بود و به نظر میرسید مشکل رو برطرف کرده باشن.در کل بسیار دلنشین بود
امیر مسعود و شاهین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید