آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم شریفی درباره نمایش دروغ: در درجه اول به نظرم هرکاری که آقای هاشمی نقشی درش داشته باشند رو قطعا
S3 : 13:56:58 | com/org
مریم شریفی (marymisi)
درباره نمایش دروغ i
در درجه اول به نظرم هرکاری که آقای هاشمی نقشی درش داشته باشند رو قطعا باید دید.
این تئاتر هم که جای خود داشت پیشنهاد میکنم حتما ببینید. دشواری تشخیص مرز بین راست و دروغ، شهامت باور کردن حقیقت و جایگاه دروغ درزندگی روزمره و روابط انسانی رو به وضوح میتونید ببینید.
سپیده و امیر مسعود این را خواندند
محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید