تیوال | م ح خ درباره فیلم در سکوت: شده است گاهی اثری سینمایی را ببینیم که اصل قضیه و جزئیاتی
S3 : 16:52:38
م ح خ
درباره فیلم در سکوت i
شده است گاهی اثری سینمایی را ببینیم که اصل قضیه و جزئیاتی در آن‌ها را دوست می‌داریم اما شکل و زیبایی‌شناسی آن اثر اصلاً به دلمان نمی‌نشیند. دائماً این احساس که چیزی در این میان کم است، تجربهٔ ما از فیلم را محدود می‌کند. این کار درست چنین حسی برایم داشت، و عاملی که بیشتر از همه مانع برقراری ارتباط می‌شد، گفتار ذهنی شخصیت اصلی بود و موسیقی... موسیقی این فیلم برایم طعم موسیقی آثار ابر-قهرمانی و علمی-تخیلی را داشت نه یک درام خانوادگی کوچک. گذشته از این، چیزهایی تکه تکه از فیلم در خاطرم مانده و دوستشان داشتم، چیزهایی که بیشتر به داستان فیلم مربوط بودند.
نرگس این را خواند
امیر مسعود و Catchawave16 این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید