تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مرغ دریایی من: خرید بلیت روزهای تاز۰ این نمایش، از چهارشنبه ۱۶ تا
S3 : 17:03:10
خرید بلیت روزهای تاز۰ این نمایش، از چهارشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۰ مرداد، به کارگردانی کیومرث مرادی و بازی شبنم مقدمی، امیرحسین فتحی، زهرا بهروزمنش و ... فردا (چهارشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
علی ژیان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید