تیوال | farzam zandi درباره نمایش آئورا: کیف کردم با تمام وجود. خندیدم، گریه کردم، عصبی شدم،
S2 : 03:15:49
farzam zandi
درباره نمایش آئورا i
کیف کردم با تمام وجود.
خندیدم، گریه کردم، عصبی شدم، استرس گرفتم ، دچار جنون شدم و همه این احساسات رو این نمایش برایم توی این 70 دقیقه ایجاد کرد.
کارگردان ، بازیگران و تمامی عوامل کار واقعن خسته نباشید و امیدوارم شاهد کارهای بعدیتون باشم.
و جمله ی آخر: تو که می بوسی بی محبا، ببوس مرا
شاهین، امیر مسعود، MajidZare و مریم خاقانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید